Rentgenodiagnostyka

Home / Rentgenodiagnostyka

W naszej placówce stosujemy wyłącznie metody RADIOGRAFII CYFROWEJ rezygnując całkowicie z analogowych zdjęć rentgenowskich.

Do największych zalet radiografii cyfrowej możemy zaliczyć:

  • zmniejszenie dawki promieniowania potrzebnego do otrzymania radiogramu
  • postprocessing- możliwość obróbki obrazu cyfrowego w postaci regulacji kontrastu i jasności obrazu, stosowania filtrów obrazu itp.
  • możliwość przeprowadzenia dokładnych pomiarów liniowych i kątowych
  • cyfrowa archiwizacja danych- łatwość dostępu do poprzednich badań pacjenta , możliwość wygenerowania wielu kopii obrazu w formie cyfrowej lub wydruku
  • wysoka rozdzielczość obrazu