Zdjęcie pantomograficzne

Home / Zdjęcie pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne

  • nazywane zdjęciem PRZEGLĄDOWYM,
  • jednoczasowe zobrazowanie wszystkich zębów, kości żuchwy, fragmentu kości szczęk, dużej części zatoki szczękowej, podniebienia twardego, jak też obu stawów skroniowo-żuchwowych,

Istnieją liczne wskazania do wykonania zdjęć pantomograficznych, które obejmują następujące sytuacje kliniczne:

  • Przeglądowa ocena potrzeb leczniczych

    Zdjęcie wykonywane jest przed rozpoczęciem terapii nowego pacjenta.

  • Ocena zmian chorobowych kości szczęk i żuchwy

  • Ocena stanu przyzębia brzeżnego

  • Ocena podłoża protetycznego

  • Wstępna ocena stawów skroniowo-żuchwowych

  • Urazy, szczególnie złamania żuchwy

W naszym gabinecie pracujemy na nowoczesnym sprzęcie firmy Genoray Papaya.